array(24) { [0]=> array(4) { [0]=> string(30) “คำสั่งซื้อ” [1]=> string(12) “ชื่อ” [2]=> string(18) “จัดส่ง” [3]=> string(8) “Tracking” } [1]=> array(4) { [0]=> string(6) “319071” [1]=> string(53) “สุดารัตน์ เพชรพรหม ” [2]=> string(239) “Kerry Express จัดส่งด่วน 100 บาท (จัดส่งทุกวัน ตัดรอบ 9 โมงเช้า ของวันที่จัดส่ง งดส่งเสาร์-อาทิตย์)” [3]=> string(13) “CITYP00402789” } [2]=> array(4) { [0]=> string(6) “319056” [1]=> string(67) “สุจิตราภรณ์ หาญอุไรพงษ์” [2]=> string(254) “Kerry Express Bangkok sameday จัดส่งด่วน 130บาท (จัดส่งทุกวัน ตัดรอบ 9 โมงเช้า ของวันที่จัดส่ง งดส่งเสาร์-อาทิตย์)” [3]=> string(13) “CITYP00402790” } [3]=> array(4) { [0]=> string(6) “319042” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456039065TH” } [4]=> array(4) { [0]=> string(6) “319043” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456039051TH” } [5]=> array(4) { [0]=> string(6) “319045” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456039048TH” } [6]=> array(4) { [0]=> string(6) “319046” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456039034TH” } [7]=> array(4) { [0]=> string(6) “319048” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456039025TH” } [8]=> array(4) { [0]=> string(6) “319049” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456039017TH” } [9]=> array(4) { [0]=> string(6) “319050” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456039003TH” } [10]=> array(4) { [0]=> string(6) “319051” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038997TH” } [11]=> array(4) { [0]=> string(6) “319052” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038983TH” } [12]=> array(4) { [0]=> string(6) “319055” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038970TH” } [13]=> array(4) { [0]=> string(6) “319057” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038966TH” } [14]=> array(4) { [0]=> string(6) “319059” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038952TH” } [15]=> array(4) { [0]=> string(6) “319067” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038949TH” } [16]=> array(4) { [0]=> string(6) “319068” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038935TH” } [17]=> array(4) { [0]=> string(6) “319069” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038921TH” } [18]=> array(4) { [0]=> string(6) “319070” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038918TH” } [19]=> array(4) { [0]=> string(6) “319072” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038904TH” } [20]=> array(4) { [0]=> string(6) “319073” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038895TH” } [21]=> array(4) { [0]=> string(6) “319079” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038881TH” } [22]=> array(4) { [0]=> string(6) “319080” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038878TH” } [23]=> array(4) { [0]=> string(6) “319081” [1]=> string(0) “” [2]=> string(3) “EMS” [3]=> string(13) “EB456038864TH” } } รายการสั่งซื้อหมายเลข 319071 จัดส่งแบบ Kerry Express จัดส่งด่วน 100 บาท (จัดส่งทุกวัน ตัดรอบ 9 โมงเช้า ของวันที่จัดส่ง งดส่งเสาร์-อาทิตย์) เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ CITYP00402789 ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://th.kerryexpress.com/th/track/?track=CITYP00402789รายการสั่งซื้อหมายเลข 319056 จัดส่งแบบ Kerry Express Bangkok sameday จัดส่งด่วน 130บาท (จัดส่งทุกวัน ตัดรอบ 9 โมงเช้า ของวันที่จัดส่ง งดส่งเสาร์-อาทิตย์) เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ CITYP00402790 ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://th.kerryexpress.com/th/track/?track=CITYP00402790รายการสั่งซื้อหมายเลข 319042 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456039065TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456039065THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319043 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456039051TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456039051THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319045 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456039048TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456039048THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319046 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456039034TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456039034THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319048 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456039025TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456039025THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319049 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456039017TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456039017THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319050 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456039003TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456039003THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319051 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038997TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038997THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319052 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038983TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038983THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319055 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038970TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038970THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319057 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038966TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038966THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319059 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038952TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038952THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319067 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038949TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038949THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319068 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038935TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038935THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319069 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038921TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038921THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319070 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038918TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038918THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319072 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038904TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038904THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319073 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038895TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038895THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319079 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038881TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038881THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319080 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038878TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038878THรายการสั่งซื้อหมายเลข 319081 จัดส่งแบบ EMS เรียบร้อยแล้ว หมายเลขติดตามพัสดุ (tracking number) คือ EB456038864TH ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยคลิ้กที่ลิ้งค์นี้ https://www.shippop.com/tracking/?tracking_code=EB456038864TH